Ծառայություններ
Հեռահաղորդակցային ծառայություններ
Կազմակերպությունը մատուցում է ծառայությունների լայն շրջանակ (այդ թվում նաև “turn-key” սկզբունքով) հեռահաղորդակցության ոլորտում, մասնավորապես`
•Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի պատրաստում ներառյալ`
-Տեղամասի այցելություն և համապատասխան զեկույցի պատրաստում,
-Նախագծային փաստաթղթերի կատարելագործում,
-ԷՄՀ և սանիտարահիգիենիկ գոտու հաշվարկում,
-Նախագծային փաստաթղթերի բաժինների համապատասխանեցումը բոլոր շահագրգիռ մարմինների հետ:

•Շին-մոնտաժային աշխատանքներ, ներառյալ`
-Շինարարական աշխատանքներ կապված աշտարակների և կայմերի հիմքերի պատրաստման հետ,
-Աշտարակների և կայմերի գնում, առաքում և տեղադրում,
-Տելեկոմ սարքավորումների համար նախատեսված սենյակների գնում, առաքում և տեղադրում,
-Գոյություն ունեցող տարածքների պատրաստում տելեկոմ կայաններին համապատասխան:
•Տեղադրում, կարգավորում, փորձարկում և ինտեգրում`
-Ռադիո-հերթափոխային գծերի,
-GSM/UMTS/LTE բազային կայանների,
-IP/MPLS ցանցային սարքավորումների,
-2-րդ կարգի սվիչերի,
-Ուղղորդիչների,
-Սերվերների,
-DWDM սարքավորման,
-Լարային և անլար մոդեմների:
•Տելեկոմ ցանցերի ադապտացում, օպտիմիզացում, վերահսկում և վերլուծում,
•Սարքավորումների և կապի համակարգերի տեխնիկական սպասարկում:
« Դեպի ետ