Նախագծեր
Մեր նախագծերը
«Ալտեր Բետա» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է հեռահաղորդակցության ոլորտում առաջատարներից մեկը: Կազմակրեպությունը իրականացրել է մի շարք նախագծեր, այդ թվում նաև`

•2G/3G սարքավորման տեղադրում և օպտիմիզացում (2-րդ փուլ) բջջային կապի օպերատոր VivaCell MTS-ի համր,

•Հայաստանում DWDM սարքավորման տեղադրում և կարգաբերում “Bee-Line” և "VivaCell MTS" բջջային օպերատորների համար: Մեր կազմակերպությունը առաջինն էր ով իրականացրեց նմանատիպ նախագիծ Հայաստաում,

•Տեղադրում 3G, ռադիո-հերթափոխային սարքավորումների, ինչպես նաև BSC, RNC բազային կայաննեի բազմառեժիմային կարգավորիչի և կառավարման, վերլուծության և օպտիմիզացման Nastar ինտեգրված համակարգերի VivaCell MTS-ի համր (3-րդ փուլ):
-Հին բազային կայանների ապամոնտաժում և նորերի տեղադրում, որոնք գործում են SingleRan լուծմամբ`տրված Huawei կազմակերպության կողմից:
-Սարքավորումների բեռնափոխադրում և պահպանում նախագծի ողջ ընթացքում:
-Վերոթվարկյալ սարքավորումների կարգաբերում:

« Դեպի ետ