Ծառայություններ
Նախագծերի ներգրաված ղեկավարում
Կազմակերպությունը հանդիսանում է իր ոլորտում առաջատարներից մեկը: Բարձրորակ և հմուտ մասնագետների առկայությունը թույլ է տալիս սկսած աշխատանքները հասցնել իր հաջող ավարտին:
Մեր մասնագետները առանձնանում են հեռահաղորդակցության ոլորտում իրենց պրակտիկ մեծ փորձով, որը թույլ է տալիս աշխատանքները կատարել արագ և որակով:
Կազմակերպությունը հեռահաղորդակցային բնույթի նախագծերի իրականացման մեծ փորձ ունի, այդ թվում նաև`
• Նախագծի խնդիրների և ծավալների որոշակիացնում
• Նախագծի բյուջեի հաշվարկում
• Նախագծի պլանավորում և գրաֆիկի կազմում
• Համապատասխան անձնակազմի հավաքագրում
• Նախագծի իրականացում և հաշվետվության կազմում
• Վերահսկում և մոնիթորինգ
• Վերանայում և վերլուծույուն նախագծի ավարտից հետո
• Որակի վերահսկում

Հետևելով "Ժամանակ Արժեք Որակ" նշանաբանին, կազմակերպությունը առաջարկում է ճկուն լուծումներ, խնայելով նախագծի ժամանակն ու արժեքությունը`միաժամանակ ապահովելով բարձր որակ:
« Դեպի ետ