Ծառայություններ
Մեր ծառայությունները
Հեռահաղորդակցային ծառայություններ

Կազմակերպությունը մատուցում է ծառայությունների լայն շրջանակ (այդ թվում նաև “turn-key” սկզբունքով) հեռահաղորդակցության ոլորտում
Նախագծերի ներգրաված ղեկավարում

Կազմակերպության հիմնական ուղղվածությունը հանդիսանում է նախագծեր իրականացնելը և կրում է պատասխանատվություն ստանձնած գործի վերաբերյալ
Լոգիստիկա

Կազմակերպությունը առաջարկում է հոսքերի ստրատեգիական կառավարում կապված` հեռահաղորդակցության և այլ սարքավորուների գնման, առաքման, բեռնափոխադրման և պահպանման, դետալների և պատրաստի ապրանքի ընթացքի հետ